”Conservation through hunting” – Hur funkar det?

Att åka på en jaktsafari i Afrika är för många en dröm, en förhoppning om spännande äventyr och upplevelser, nya utmaningar och spännande arter. För någon som inte gjort en jaktsafari förs inte sällan tankarna till de kritiska ögonblicket då hårkorset placeras i bogen på någon exotisk antilop, pulsen rusar i takt med att svettpärlorna rinner ner från din panna och du kramar avtryckaren.

Själva skottet är såklart resultatet av att du har jagat men en jakt i Afrika är så mycket mer. Som en vän till mig sa efter hennes första safari i Östafrika.

– Allt är så mycket mer, arterna, intrycken, dofterna, värmen, allt är så intensivt.

Det är precis så det är. Din professionella jägare erbjuder dig inte bara skottillfället utan hela upplevelsen av att gå i bushen, tolka spåren i sanden, sitta vid en eld och höra den afrikanska natten, alla historier, kanske hör du lejon som ryter. Bara känslan av att gå till fots i marker där du har en myriad av olika arter ökar spänning och är du dessutom i ett område med buffel, elefant, lejon och de andra stora djuren kan jag lova dig att alla dina sinnen är på helspänn och du insuper upplevelsen med varenda liten cell i kroppen. En jakt i Afrika är en naturupplevelse som är intensiv och annorlunda på alla sätt. En upplevelse du inte lämnas oberörd av.

Bortom själva upplevelsen finns det en annan viktig aspekt i att du åker och jagar.
I den här texten vill ja ge min syn och erfarenhet på jaktens betydelse ur ett bevarande perspektiv. Ett perspektiv som stämmer bra överens med flertalet afrikanska länder där jakten spelar en stor roll även om Afrika är stort och jakten varierad.

Vid Kilimanjaros fot
Under delar av min uppväxt har jag bott i Tanzania. Min familj valde att bo och leva i norra delarna av landet med både Kilimanjaro, Mt. Meru och de väldiga savannerna som grannar. Att jaga för köttet var en familjeangelägenhet lika naturlig som att handla mat på Ica Maxi inför julhelgen och oftast var vi ute i bushen hela familjen och jagade det vi behövde för att klara andra halvan av året då det inte var jaktsäsong.
Utöver den vanliga jakten blev det mellan varven konflikter mellan människor och de vilda djuren och det blev aktuellt med skyddsjakt. Det kunde handla om bufflar eller elefanter som gick in i fälten och förstörde, lejon eller krokodiler som hade tagit boskap eller rentav en människa. En verklighet som vi inte är vana vid, för de infödda är det än idag högst aktuellt.

Från barnsben har jag varit med i bushen, lärt mig älska det afrikanska djurlivet, människorna och kulturen. Det har gjort att jag i vuxen ålder sökt mig tillbaka för att bo och arbeta med jakt-, och fotosafari i en rad olika afrikanska länder. Idag är en del av mitt arbete att leda safariresor till Afrika som färdledare och guide genom Äventyrsresor där vi fokuserar just på det afrikanska djurlivet och naturupplevelserna.

Det du precis läste är en del av det jag lutar mig tillbaka på när jag fortsättningsvis resonerar, utifrån mina perspektiv, om jaktens betydelse för människorna, djurlivet och inte minst det vi benämner ”conservation through hunting”.

Största hotet
Det enskilt största hotet mot djurlivet i Afrika är minskade habitat. Det är en följd av att vi människor blir allt fler, vi brer ut oss, och i takt med ökad befolkning ökar också våra behov. Landområden skövlas och görs om till åkermark eller betesmark. I kampen mellan tamboskap och vilda arter är det de vilda som får stryka på foten. När problematiken på individnivå är skydd över huvudet och mat på bordet, då är det grundläggande behoven som sätts i första rummet. Vilda djur och dess skogar kommer i andra hand.

Ekonomiskt värde
Vad har det med jakt att göra?
Jo, jaktturismen ger djuren ett ekonomiskt värde och för att djuren ska finnas måste de ha en naturlig miljö att vara på vilket också gör att habitatet får ett värde. Genom att vi kommer och jagar stöttar vi att behålla vilda områden vilda, långsiktig förvaltning av djurpopulationer och pengar som kommer in i landet. Jaktföretagen kan anställa spårare, skinners, personal i campen, anti poaching osv. ni förstår poängen, det skapar arbetstillfällen.

Ett annat stort hot mot Afrikas djurliv är den illegala jakten. Jag kommer inte gå in på organiserad tjuvjakt efter elfenben och noshörningshorn, det är ett stycke för sig. Det finns något som kallas för ”bush meat”, vilda djur som jagas illegalt och ofta med snaror, vilka jagar i det tysta även om tjuvjägarna dragit vidare. Köttet kan säljas svart eller helt enkelt för att försörja din familj. Att vara tjuvjägare är låg status och ofta något män tvingas göra då de inte kan försörja sin familj på annat sätt. Igen, grundläggande behov måste tillgodoses.

Utan att på något sätt försvara illegal jakt, för den är förödande, så kan du ställa dig frågan: Om du inte har ett arbete där du kan försörja din familj, du har ingen mat på bordet till dina barn, hade du då inte valt att döda ett vilt djur eller huggit ner lite bush och byggt en åkermark?

Det är en retorisk fråga och jag tror att alla vi skulle vara beredda att gå väldigt långt för att försörja våra familjer. Det handlar om att finna en alternativ lösning. Genom att du åker på safari, jakt eller fotosafari, skapar det arbetstillfällen för både män och kvinnor vilket blir till välsignelse för deras familjer. Dessa arbetstillfällen ligger oftast i områden långt från städerna där arbetstillfällen annars är få.

Jakt-och fotosafari är komplement
Nationalparker är jättebra och det är oerhört viktigt att du som fototurist kommer och besöker parkerna. Men, det räcker inte! Vad händer med alla de områden som inte är klassade som nationalparker och de områden som inte lämpar sig för fototurism men som är hem åt vilda djur?

Som tidigare nämnts ger jaktturismen djur och dess habitat ett ekonomiskt värde. Utan värde är det inte prioriterat att skydda, helt krasst är det så när vi kommer ner på individnivå. Idag finns det områden som inte är nationalpark utan klassade som conservation area, game reserves mfl. Dessa områden måste skyddas av människor som ser till det bevarande värdet och som håller tjuvjägare borta samt ser till att habitaten inte förstörs. Utan noggrann och daglig kontroll skulle illegal jakt, vilken inte är selektiv utan ofta genomförs med snaror, att påverka dessa områden.

Liten yta, stora områden
En fototurist rör sig på en förhållandevis liten yta där djurpopulationen är som tätats. Områden där du kan göra en förmiddags-, och en eftermiddagstur, gärna ha chans att pricka av de fem stora. Det finns inget fel i det men det ger gästen en felaktig bild där han/hon endast får se det mest lämpade området, exempelvis glesbevuxna områden utan tsetseflugor med störst chans att se djuren.

En yrkesjägare däremot, rör sig över betydligt större områden, har möjlighet att hålla koll på djuren och eventuell illegal aktivitet. De rör sig, i regel, inte i samma områden som fototuristerna utan i andra områden och måste tänka långsiktig viltförvaltning för sin verksamhets överlevnad över tid. Det är inte billigt att åka till Afrika och jaga, vilket också gör att en jaktturist bidrar i regel med mer inkomster än en genomsnittlig fototurist, pengar som kan användas till att ge arbetstillfällen, arrendera landområden, anti poaching team osv. Områden som annars hade fått stå vind för våg för tjuvjakt och illegal skövling av bush till förmån för betesmark och åkermark.

Jaga utanför parkerna
Det finns ytterligare en viktig funktion. Inte sällan är jaktkoncessionerna lokaliserade i anslutning till parkers gränser. Naturligt med tanke på att biotopen för djuren är rätt, annars hade inte nationalparken funnits från först början, men det fyller en funktion som skyddande barriär.
Nationalparkerna idag satsar stora resurser på anti poaching (arbete mot tjuvjakt). Att ha jaktkoncessioner kring nationalparkerna skapar en skyddande barriär för parken innanför. Eventuella tjuvjägare måste först passera ett jaktområde som kontrolleras noga och därefter in i NP. Därefter ska de tillbaka ut genom jaktområdet vilket skapar extremt stora risker för att bli upptäckta.

Spår efter lejon

Likaså händer det att det blir konflikter mellan djur och människor. Det kan vara lejon som tar boskap eller bufflar och elefanter som förstör skördar. Dessa djur kan behövs plockas bort och även då fyller jaktkoncessionerna en funktion tillsammans med en betalande kund. Istället för att en PH ska ut och skjuta den individen kan en betalande kund vara beredd att betala ansenliga summor för att få den jaktliga upplevelsen. Pengar som kan användas till att skydda området, ge arbetstillfällen, antipoaching och andra bevarande funktioner.

Det du har läst ovan stämmer bra in på exempelvis Östafrika vilket är ett vanligt resmål inom jaktsafari i Afrika.

Jaktturismen är stor
Tittar vi på Sydafrika så har jaktturismen aldrig varit större än vad den är idag. Det har inte heller funnits så stora populationer av vilda arter som det finns idag. En av anledningarna är att det är lönsamt, ibland även mer lönsamt än att ha tamdjur. Det gör att markägare låter sina marker bli habitat för vilda djur, jägare får komma och betala för jakten och köttet säljs precis som vilket kött som helst, till uppköpare. Även i Sverige skulle vi behöva äta en större andel viltkött, något som vi jägare är privilegierade med men som gemene man inte har lika stor tillgång till.

Emotionellt tänkande
Det är lätt att sitta och fördöma när vi har allt. När Maslows behovstrappa är välfylld och emotionella beslut och argument plötsligt trumfar rationella. Men det jag har lärt mig genom all tid i Afrika är att allt är inte svart eller vitt, allt är inte så enkelt som vi vill göra det. Kan du inte täcka de grundläggande behoven så går de behoven före, kan du inte ge habitat och djur ett ekonomiskt värde, då finns det andra värden som går före. Här fyller vi som jaktgäster en viktig funktion. Våra pengar kommer till användning, både direkt till mängder med arbetstillfällen men också att säkerställa att marker utanför nationalparkerna förblir vilda områden för Afrikas djurliv. Fotosafari och jaktsafari är inte konkurrenter utan de kompletterar varandra och fyller i slutändan samma syfte. Ser vi det ur ett större perspektiv är en styrd och kontrollerad jakt det vi med trygghet kan kalla ”Conservation through hunting” då vi säkerställer att djurens habitat förblir vilda och upprätthåller ett ständigt arbete mot tjuvjakten.
Och jag kan lova att en jakt i Afrika handlar inte bara om de där kritiska sekunderna när du kramar avtryckaren. Upplevelsen är hela jakten, intensiva upplevelser du kommer bära med dig under resten av ditt liv.

Det finns ett talesätt: ”You may leave Africa but Africa will never leave you”, och det kan inte bli mer sant. Intrycken kommer färga av sig på dig, hur du ser på Afrika, människorna, djuren och du kommer förstå hur viktig du är för att bevara Afrikas djurliv.

Mattias Stedt påvisar djurlivet för resenärer.

Text och foto: Mattias Stedt